Mainospintoina Venäjällä

Käyttäjäsopimus ja Tietosuojatiedot

1. Termien määrittely
1.1. Tässä Käyttäjäsopimuksessa käytetään termit:
1.1.1. «Web-industry.pro sivuston hallinto (tästedes Sivuston hallinto/Toimija)» tarkoittaa Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group:n puolesta toimivia toimittajita, jotka on valtutettu hallitsemaan sivustoa ja jotka järjestävät henkilötietojen käsittelyä tai (vai) käsittelevät henkilötietoja, mm. аsettavat henkilötietojen käsittelyn tavoitteet, ilmoittavat käsiteltävien henkilötietojen koostumuksesta, henkilötietojen toiminnoista.
1.1.2. «Henkilötiedot» tarkoittaa kaikenlaisia merkintöjä, jotka suoraan vai epäsuoraan liityvät määritettyyn vai määriteteltävissä olevaan luonnoliseen henkilöön (henkilötietojen objektiin).
1.1.3. «Henkilötietojen käsittely» tarkoittaa kaikenlaista automatisoitua vai ei-automatisoitua toimintaa vai toimenpiteet henkilötiedoille, mm. keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista (jakaminen, tallettaminen, pääsy), säilyttämistä, akkumulaatio, tarkastus (päivitys, muuttamista), yhdistämistä, depersonalisaatio, suojaamista, poistamista, tuhoamista.
1.1.4. «Tietosuojatiedot» tarkoittaa Toimijan ja muun henkilötietojä saanut osapuolen välttämattömät velvollisuudet, että tiedot ei levitä ilman henkilötiedon objektin lupaa tai lain suomaa oikeutta.
1.1.5. «Web-industry.pro sivuston käyttäjä (tästedes Käyttäjä)» tarkoittaa henkilöä, jolla on pääsy Sivustolle verkossa ja joka käyttää Sivustoa.
1.1.6. «Eväste» tarkoittaa pieni tiedoston osa eli daata, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka HTTP-pyynnön yhteydessä.
1.1.7 «IP-osoite» on ainutlainen sähköosoite eli numerosarja, jota käytetään IP-verkkoihin kytkettyjen verkkosovittimien yksilömiseen. IP on alin yhtenäinen Internetin protokolia ja kaikki Internet-verkon tietoliikenne kulkee IP-paketteina.

2. Yleisinformaatio.
2.1. Sopimuksen kohde on web-industry.pro sivuston Käyttäjän henkilötietojen tietosuojauksen säilyttäminen.
2.2. Web-industry.pro sivuston Käyttäjän käyttö merkitse, että tämä Sopimus ja henkilötietojen käsittelyn ehdot sopivat Käyttäjälle.
2.3. Jos Sopimus ja henkilötietojen käsittelyn ehdot eivät sovi, Käyttäjän täytyy lopettää sivuston käyttämisen.
2.4. Nykyinen sivuston menettelytapa liityy vain web-industry.pro sivustoon ja sen aladomeeniin. Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group ei valvo tietojen käsittelyä kolmannen osapuolen sivustoilla, joille käyttäjä voi pästä seuraamalla Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group:n sivustoilla olevia linkkejä, ja ei ota vastuutta tästä.
2.5. Sivuston hallinto ei tarkista sivuston Käyttäjältä saatujen henkilötietojen oikeellusuutta.

3. Käyttäjän velvollisuudet.
Käyttäjä takaa, että häneltä saatu informaatio on tarkka ja aito; tietojen luovutus ei riko Venäjän Federaation lainsäädäntöä tai kolmannen osapuolen laissa suojeltuja oikeuksia ja hyötyä; kaikki henkilötiedot henkilö täyttää itse.

4. Tietosuoja.
4.1. Henkilötietojen koostumus.
Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group:lla on oikeus kerätä henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja julkisia tietoja, mm. IP-osoite, tiedot alueesta, laitoksen tiedot, selaimen tiedot.
4.2. Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet.
Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group käsittelee henkilötietoja, mm. kerää jä säilyttää henkilötietoja, joka tarvitaan Sopimuksessa kuvattuihin tarkoituksiin. Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group:lla on oikeus käyttää henkilötietojen:
- käyttää persoonattomia tietoja markkinatutkemuksissa, tilastollisissa tutkemuksissa ja muussa tutkemuksessa;
- pitää yhteyttä käyttäjän kanssa, mm. tarjoamassa asiakaspalvelu, pyynnön käsittely, apu tavaroiden tai/vai palveluiden valinnassa;
- tarjota käyttäjälle mahdollisuudet käyttää sivuston palvelut, mm. kyselyt ja botti funktionaalit;
- tehdä yleisön analyysi sivuston toiminnan kehittääkseen.
4.3. Henkilötietojen suoja.
Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group säilyttää henkilötiedot ja suojaa niitä luvattomalta käytöltä ja leviämiseltä.
4.4. Henkilötietojen muuttaminen.
Käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojen muutoksia vai poistamista, jos ne ovat vaajavaisia, vanhentuneita, epätarkkia, laittomasti saatuja tai ei tarvita tietojen käsittelyssä, joka määritetään sopimuksessa.
4.5. Henkilötietojen säilyttäminen.
Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group ei säilytä henkilötietoja pidempään, kuin on käsittelyn tarpeet vai Venäjän Federaation lainsäädäntö vaatii.
4.6. .Julkisten tietojen kerääminen.
Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group:lla on oikeus kerätä julkisia tietoja (niin kuin IP-osoite, laitoksen tiedot jne.) evästeellä, lukuhistorialla ja sivuston laskurilla. Jos ehdot eivät sovi käyttäjälle, käyttäjän täytyy lopettaa sivuston käyttämisen odottamasti.
Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group:lla on oikeus tilata kolmannen osapuolen palvelut, jotka auttavat seurata sivuston kävijöiden luku, tehdä tilastolliset tutkimukset, mainostaa, jne. Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group:n suostumuksella kolmas osapuoli voi käyttää evästeitä, lukuhistoriaa, sivuston laiskureita ja muita menetelmiä kootakseen persoonattoman sivuston kävijöiden tilaston.
4.7. Henkilötietojen luovutus kolmannelle osapuolelle
Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group lupaa, että se ei luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, joka käyttänee henkilötiedot kaupankäynnissä, ilman käyttäjän lupaa.
Sivuston hallinnolla on oikeus luovuttaa henkilötiedot valtuutetuille toimistoille tai urakoitsijoille tässä Sopimuksessa kuvattuihin tarkoituksiin.
Käyttäjä hyväksyy, että sivuston Hallituksella on oikeus luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle (mm. internet-palvelujen tarjoajille, sähköpostipalveluille, lähettiyrityksille), ainoa Sopimuksessa kuvattuihin tarkoituksiin.
Henkilötiedot luovutettan Venäjän Federaation toimeenpanevaan elimeen ainoa Venäjän Federaation läinsäädännon perustella.

5. Sopimus.
Nykyinen Sopimuksen painos löytetään linkiltä: fi.web-industry.pro/policy/. Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group:lla on yksipuolinen oikeus muuttaa Sopimuksen sopimusehdot million tahansa. Jos uusista muutoksista ei päästä, Käyttäjän täytyy lopettaa pässyä sivustoon, aineston ja palveluiden käyttämistä, myös laittaa pyynnön, että kaikki henkilötiedot poistetaan.

6. Pankkitiedot
Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group:n pankkitiedot

OGRN: 1137847234480
INN: 7810465511
Osoite: 191124, Pietari, Novgorodskaja katu, 23, Rajavastuuyhtiö Web-Industry Group
Kontaktisähköposti: [email protected]